Merivälja Seltsi andmekaitsetingimused
Küpsiste kasutamine- ja privaatsuspoliitika

Käesolev küpsiste kasutamise- ja privaatsuspoliitika teavitus sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Merivälja Selts isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab.
Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.
Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Merivälja Seltsi veebilehel https://merivaljaselts.ee (edaspidi veebileht).

 1. Mõisted
  „Isikuandmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.
  Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.
  Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte või edastavad Merivälja Seltsile omalt poolt infot. Näitekssisu lugemine, koolitustele registreerimine või meiega meili teel ühenduse võtmine.
  Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie Küpsiste kasutamise- ja privaatsuspoliitikas.
 2. Kelle andmeid Merivälja Selts töötleb?
  Merivälja Seltsi privaatsustingimuste küsimuste korral kirjutage palun merivaljaselts@mail.com. Merivälja Selts töötleb oma kontaktisikute andmeid, kes on neid seltsile avaldanud või on varasemalt kasutanud seltsi kontakte.
 3. Kliendi isikuandmete (andmete) töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
  Kinnitades privaatsustingimused annad õiguse andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.
  Merivälja Selts kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:
  3.1. kasutaja nimi, telefon ja e-posti aadress – seltsi tegevusega seotud info edastamiseks või kontakti võtmiseks või Merivälja pärandi kogumiseks;
  3.2. kasutaja nimi, telefon, e-posti aadress, ettevõtte andmed ( nimi, reg.kood, kontakt e-mail) – koolitustele registreerimiseks, et saaksime saata koolitusele saamiseks kinnituskirja ja arve;
  3.3. veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli, Hotjar abil selleks, et hallata ja täiendada veebilehte, täiustada ning arendada teenuseid
  Merivälja Seltsi töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi tagada meie teenuste korrektne ja kvaliteetsem osutamine, kasutajakogemuse parendamine ja efektiivsema turundamine.
  Merivälja Selts ei töötle vastutava töötlejana isikuandmete eriliike.
 4. Andmete kogumine ja küpsised
  Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse kasutajatelt ja nende nõusolekul. Lisaks kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.
  Küpsis on väike tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse automaatselt kasutaja seadmesse ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.
  Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.
  Küpsiseid on kahte tüüpi:
  1. Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
  2. Seansiküpsised – ajutised küpsised, mis kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiste eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist veebilehel.
  Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en) , Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer).
  Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Merivälja Selts OÜ Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.
  Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, paigalda oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriv rakendus: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) .
  Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamide (https://www.facebook.com/ads/about/) ja Facebook Pixel (https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel ) kohta.
 5. Isikuandmete säilitamine ja turvalisus
  Merivälja Selts säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-maili aadressi seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.
  Merivälja Selts rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni. Merivälja Selts võib saata kontaktidele informatsiooni, kui klient on meile ise andnud oma kontaktandmed, kuid seda niikaua, kui klient pole palunud viimaste tegevuste lõpetamist või lahkunud uudiskirja saajate grupist.
 6. Isikuandmete jagamine
  Merivälja Selts ei jaga isikuandmeid kolmandatele osapooltele va allpool loetletud tingimustel. Kõiki andmeid kasutatakse ainult omavaheliseks suhtlemiseks ja kogukondlikul eesmärgil.
  Sinu isikuandmeid võime jagada järgmistel juhtudel:
  § Võlgade sisse nõudmine – võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid.
  § Riikliku järelvalve asutused ja Politsei- Piirivalveamet, kohus.
  Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
 7. Säilitamistähtaeg
  Merivälja Selts säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.
  Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me need isikuandmed.
  Kui tekib küsimus, siis palun kirjutage merivaljaselts@gmail.com
 8. Kasutaja õigused
  Kasutajal on õigus:
  § avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
  § nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist;
  § nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  § nõuda isikuandmete ülekandmist.
  Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile merivaljaselts@gmail.com vastavasisuline sooviavaldus.
  Kui Kasutajal on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et Merivälja Selts on tema isikuandmete (andmete) töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil merivaljaselts@gmail.com.
  Kui Merivälja Seltsi pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.
 9. Autoriõigus
  Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Merivälja Selts. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Merivälja Seltsi nõusolekul. Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.
 10. Muud sätted
  Merivälja Selts võtab õiguse Küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Küpsiste kasutamise ja privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.
  Käesolevale Küpsiste kasutamisele ja privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Poliitikast tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Tallinnas Harju Maakohtus.
  Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil merivaljaselts@gmail.com