Merivälja uudised ja blogi

Merivälja 100

Merivälja 100 juubelimedal

Merivälja 100 juubelimedal on loodud tähistamaks Merivälja aedlinna 100 aastapäeva. Medali loojaks on graveerimiskunstnik Viktor Kuik.

Merivälja 100 juubelimedali esimesel poolel on kunstnik kujutanud naivistlikus stiilis Merivälja kohasümbolit – Merivälja muuli koos paisklainega, taamal paistmas Tallinna siluett. Medalil kujutatakse ka inimesi muulil, kes looduse jõu- ja ilunumbrit naudivad. Loodus on inimesest alati tugevam. Seepärast tuleb ühte hoida. Seda sümboliseerivad teineteise käest kinni hoidvad inimesed.

Loe edasi »
Merivälja 100

Merivälja 100 LASTE JA NOORTE tenniseturniir 23. märtsil 2024 kell 16.30-20

Armsad tennisesõbrad lapsed ja noored!
Kutsume teid kõiki ühele väga erilisele tenniseturniirile, mille korraldavad Lembe Levo eestvedamisel Merivälja Selts koostöös Active Tennisega ja Active tennisetreener Kert Kevin Lissmannga, et tähistada Merivälja asumi 100. sünniaastat.
Meriväljal mängiti tennist pea 100 aastat tagasi ja seepärast tahame ühena vahvatest sündmuset lahti rullida Merivälja 100 juubeliaasta just tenniseturniiridega.

Loe edasi »

Merivälja Selts

Oleme seda usku, et parem maailm saab alguse oma kodukohast. Ka vabatahtliku tegevusega saab kodukoha hea käekäigu eest seista ning vajalikes otsustes kaasa rääkida. Soovime, et ühe arvestatava võimalusena kogukonnaelu edenemiseks näeksid elanikud ka enese realiseerimist kohalikus asumiseltsis. Soovime kaasa aidata sellele, et Merivälja elanikud sooviksid tegutseda hoolivate elanikena oma kodukoha heaks! Ka kõige väiksem asumiselts on parem kui mitte midagi! 

Merivälja miljöö

Merivälja Selts ühendab ka inimesi, kes oskavad ja peavad oluliseks väärtustada kohalikku kaunist miljööd. Miljööteadlikkuse suurendamine ja miljööväärtuste eksponeerimine on seltsi olulisteks eesmärkideks.

Merivälja kaunid kodud

Miljööalal elamine eeldab ka teadlikkust miljööala väärtustest ja lugupidavat suhtumist miljöö hoidmisesse. Merivälja kaunite kodude ja aedade märkamine ning tunnustamine on võimaluseks Merivälja eripärase miljöö eksponeerimiseks. See on vähim, mida saame anda tänuks tagasi elanikele, kes oma kodude loomisel miljööd ja esteetilist arhitektuuri tähtsaks on pidanud.

Planeeringuvaidlused miljöö hoidmiseks

Mere lähedus ja soodne asukoht on pannud Merivälja ja selle lähiümbruse tugeva ehitussurve alla. Miljöö hoidmine tähendab ka iga elaniku valmisolekut olla tähelepanelik nii enda tegevuste kui ka naabruses toimuva osas ning võimalusel ka valmisolekut osaleda miljööd kahjustavates planeeringuvaidlustes.

Merivälja ajalugu

 „Merivälja Aedlinna tekkega Laidoneri mõisa karjamaale on kõik selge, selle sünnipäev on paigas ja ürikuga tõestatud…Sellest päevast algab aedlinna ajalooline areng.“ Selliselt kirjutavad Elmar Joosep ja Arvo Uukkivi oma raamatus „Merivälja lood“. Õnneks on Merivälja lugu saanud kirja rohkem kui ühes raamatus. Uuri, kuidas Merivälja tekkis ja arenes ning näed seejärel Meriväljat täiesti uue pilguga!

Merivälja tuntud elanikud

Meriväljal on rikas ajalugu ka siin elanud inimeste poolest. Eesti 20. sajandi suurkujudest on Meriväljal elanud tehnikateadlane Johannes Hint, näitleja Jüri Järvet, dirigent Eri Klas, kahekordne olümpiavõitja Kristjan Palusalu ja mitmekordne tõstmise maailmameister Jaan Talts. Meriväljat on ajaloos peetud ka näitlejate linnaosaks. Kuid see ei ole kaugeltki kõik.

Merivälja loodus ja meri

Pirita-Merivälja rannikuala oma iluga on justkui sümfoonia oma erinevate osadega! See on nagu muusika mõistmine – kui sa ei oska sümfooniat ‘lugeda’ ja nautida, siis mõtledki ainult sellele, palju pilet maksis. Merivälja Seltsi eesmärgiks on Pirita-Merivälja mitmekülgse rannikumaastiku terviklikkusest teadlikkuse suurendamine ja selle kaitsmine.

Merivälja kodukohvikud

Merivälja kodukohvikud on toimunud  suve lõpus, augusti viimasel pühapäeval, kui mitmete kaunite Merivälja koduaedade väravad on olnud avatud. Avatud aedades, toredate naabrite seltsis saab juttu puhuda ja väikese taskuraha eest koduvalmistatud võileibu/küpsetisi/suppi maitsta. Ning kui veab, siis kuulda lugusid Merivälja ajaloost, juhtumistest ning piiluda asumit niivõrd eripäraseks tegevate kodude arhitektuuri.
Kodukohvikutel ei ole keskset tegevuskohta, päeva eestvedajateks on Merivälja elanikud ise, kes oma väravad augustikuisel pühapäeval huvilistele avavad. Kodukohvikute aiad on lahti kõigile, kes headuses ja siiruses Merivälja asumi vastu huvi tunnevad.

Võta meiega ühendust

Võta palun kindlasti ühendust, kui Sul on mistahes materjali Merivälja vanemast või uuemast ajaloost!

Võta meiega julgelt ühendust, kui Sul on Meriväljaga seotud tähelepanekuid või ettepanekuid! Ootame eriti vabatahtlikke, kes aitaksid kaasa Merivälja pärandi kogumisele või olemasoleva avaldamisele. 

Ootame väga ka asjatundjaid, kes oskavad kaasa rääkida keskkonnaküsimustes mere ja rannikualaga seonduvalt.

Löö kaasa meie kodukohvikute projektis või korraldada ise kogukonna jaoks vajalik koolitus või  vahva üritus, mis kogukonna lähedasemaks teeb! 

Löö kaasa Merivälja 100 projektis!