Merivälja uudised ja blogi

Uudised

Merivälja 99

Merivälja 99  1.mail 2004 andis Merivälja Aedlinna Selts välja Merivälja 80. juubeli auks ajalehe. Kui vaatame, siis probleemid on enamjaolt samad, mis 20 aastat tagasi.

Loe edasi »
Uudised

Merivälja rohelised ettepanekud

Tallinna Rohelise pealinna aastal soovime kogukonnaga panustada linnakeskkonna rohepöördesse Merivälja asumis.
Kogukonna mõttetalgutel aprillis 2023 valmisid Merivälja rohelised ettepanekud, mille kaudu soovime hoida ja väärtustada Merivälja asumi elukeskkonda/elurikkust, luua võimalused selle
parendamiseks ja kestlikumate hoolduspõhimõtete rakendamiseks, samal ajal tõstes elanike teadlikkust keskkonnahoiu ja elurikkuse teemadel (lisatud).

Loe edasi »

Merivälja Selts

Oleme seda usku, et parem maailm saab alguse oma kodukohast. Ka vabatahtliku tegevusega saab kodukoha hea käekäigu eest seista ning vajalikes otsustes kaasa rääkida. Soovime, et ühe arvestatava võimalusena kogukonnaelu edenemiseks näeksid elanikud ka enese realiseerimist kohalikus asumiseltsis. Soovime kaasa aidata sellele, et Merivälja elanikud sooviksid tegutseda hoolivate elanikena oma kodukoha heaks! Ka kõige väiksem asumiselts on parem kui mitte midagi! 

Merivälja miljöö

Merivälja Selts ühendab ka inimesi, kes oskavad ja peavad oluliseks väärtustada kohalikku kaunist miljööd. Miljööteadlikkuse suurendamine ja miljööväärtuste eksponeerimine on seltsi olulisteks eesmärkideks.

Merivälja kaunid kodud

Miljööalal elamine eeldab ka teadlikkust miljööala väärtustest ja lugupidavat suhtumist miljöö hoidmisesse. Merivälja kaunite kodude ja aedade märkamine ning tunnustamine on võimaluseks Merivälja eripärase miljöö eksponeerimiseks. See on vähim, mida saame anda tänuks tagasi elanikele, kes oma kodude loomisel miljööd ja esteetilist arhitektuuri tähtsaks on pidanud.

Planeeringuvaidlused miljöö hoidmiseks

Mere lähedus ja soodne asukoht on pannud Merivälja ja selle lähiümbruse tugeva ehitussurve alla. Miljöö hoidmine tähendab ka iga elaniku valmisolekut olla tähelepanelik nii enda tegevuste kui ka naabruses toimuva osas ning võimalusel ka valmisolekut osaleda miljööd kahjustavates planeeringuvaidlustes.

Merivälja ajalugu

 „Merivälja Aedlinna tekkega Laidoneri mõisa karjamaale on kõik selge, selle sünnipäev on paigas ja ürikuga tõestatud…Sellest päevast algab aedlinna ajalooline areng.“ Selliselt kirjutavad Elmar Joosep ja Arvo Uukkivi oma raamatus „Merivälja lood“. Õnneks on Merivälja lugu saanud kirja rohkem kui ühes raamatus. Uuri, kuidas Merivälja tekkis ja arenes ning näed seejärel Meriväljat täiesti uue pilguga!

Merivälja tuntud elanikud

Meriväljal on rikas ajalugu ka siin elanud inimeste poolest. Eesti 20. sajandi suurkujudest on Meriväljal elanud tehnikateadlane Johannes Hint, näitleja Jüri Järvet, dirigent Eri Klas, kahekordne olümpiavõitja Kristjan Palusalu ja mitmekordne tõstmise maailmameister Jaan Talts. Meriväljat on ajaloos peetud ka näitlejate linnaosaks. Kuid see ei ole kaugeltki kõik.

Merivälja loodus ja meri

Pirita-Merivälja rannikuala oma iluga on justkui sümfoonia oma erinevate osadega! See on nagu muusika mõistmine – kui sa ei oska sümfooniat ‘lugeda’ ja nautida, siis mõtledki ainult sellele, palju pilet maksis. Merivälja Seltsi eesmärgiks on Pirita-Merivälja mitmekülgse rannikumaastiku terviklikkusest teadlikkuse suurendamine ja selle kaitsmine.

Merivälja kodukohvikud

Merivälja kodukohvikud on toimunud  suve lõpus, augusti viimasel pühapäeval, kui mitmete kaunite Merivälja koduaedade väravad on olnud avatud. Avatud aedades, toredate naabrite seltsis saab juttu puhuda ja väikese taskuraha eest koduvalmistatud võileibu/küpsetisi/suppi maitsta. Ning kui veab, siis kuulda lugusid Merivälja ajaloost, juhtumistest ning piiluda asumit niivõrd eripäraseks tegevate kodude arhitektuuri.
Kodukohvikutel ei ole keskset tegevuskohta, päeva eestvedajateks on Merivälja elanikud ise, kes oma väravad augustikuisel pühapäeval huvilistele avavad. Kodukohvikute aiad on lahti kõigile, kes headuses ja siiruses Merivälja asumi vastu huvi tunnevad.

Võta meiega ühendust

Võta palun kindlasti ühendust, kui Sul on mistahes materjali Merivälja vanemast või uuemast ajaloost!

Võta meiega julgelt ühendust, kui Sul on Meriväljaga seotud tähelepanekuid või ettepanekuid! Ootame eriti vabatahtlikke, kes aitaksid kaasa Merivälja pärandi kogumisele või olemasoleva avaldamisele. 

Ootame väga ka asjatundjaid, kes oskavad kaasa rääkida keskkonnaküsimustes mere ja rannikualaga seonduvalt.

Löö kaasa meie kodukohvikute projektis või korraldada ise kogukonna jaoks vajalik koolitus või  vahva üritus, mis kogukonna lähedasemaks teeb! 

Löö kaasa Merivälja 100 projektis!