Planeeringuvaidlused miljöö hoidmiseks

 

Merivälja miljöö on paraku sobimatute ehitistega oluliselt mõjutatud. Ellu on viidud plaanid, mis ei arvesta Merivälja ja selle lähiümbruse laiemat ruumilist olemust. Tihti kavandatakse hoonestust selliselt, et mõjutatakse miljööalalt avanevaid unikaalseid vaateid. Hoonete lammutamisel, renoveerimisel või ehitamisel ei arvestata sageli miljööala nõudeid. Kahetsusväärselt palju on tegu arendustega ja hoonete ehitamisega Meriväljale kõige väärtuslikuma arvelt.

Selts on võimalusel püüdnud seista Merivälja väärtuste eest nendes planeeringumenetlustes, mis ilmselgelt kahjustavad mere, Merivälja või selle lähiümbruse miljööd ja heaolu.

Merivälja muuliala arendus

Viimase aja üheks vastuolulisemaks mereala planeerimise ideeks on Merivälja muuliga külgnevale alale mastaapse ärihoone ehitamine ning UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud Vanalinna vaadeldavuse kaitsevööndisse kinnise akvatooriumiga sadama rajamine. Merivälja Selts koos Mähe Seltsiga on sellele plaanile pikalt vastu seisnud. Kaldale suure hoone ehitamine ja kinnise akvatooriumiga sadam ei ole Meriväljale sobivad. Seetõttu ka detailplaneering aastal 2021 peale pikki vaidluseid lõpetati. Siiski ei ole kavatsuse muudetud kujul elluviimise oht edaspidi kuhugi kadunud.

Merivälja tee 33

Oleme täna saamas Merivälja tee 33 kinnistule esteetiliselt vähenõudliku arhitektuuriga mastaapse hoone, milles puudub randa teenindav funktsioon. Selle asemel pakutakse liikumist imavat pikka „tuubi“, mis pika dünaamilise mahuga haakub hästi kõrvalasuva Merivälja liiklusmagistraaliga. Kahjuks ei arvesta lahendus aga sugugi kohaliku miljööga ega puhkeala funktsooniga.

Väina tee 21

Selts on teinud taotluse Väina tee 21 kinnistul asuva hoone mälestiseks tunnistamiseks ja kaitse alla võtmiseks.