Merivälja miljöö ja kaunid kodud

Merivälja miljöö

Merivälja Selts ühendab ka inimesi, kes oskavad ja peavad oluliseks väärtustada kohalikku kaunist miljööd. Miljööteadlikkuse suurendamine ja miljööväärtuste eksponeerimine on seltsi olulisteks eesmärkideks.

Merivälja kaunid kodud

Miljööalal elamine eeldab ka teadlikkust miljööala väärtustest ja lugupidavat suhtumist miljöö hoidmisesse. Merivälja kaunite kodude ja aedade märkamine ning tunnustamine on võimaluseks Merivälja eripärase miljöö eksponeerimiseks. See on vähim, mida saame anda tänuks tagasi elanikele, kes oma kodude loomisel miljööd ja esteetilist arhitektuuri tähtsaks on pidanud.

Planeeringuvaidlused miljöö hoidmiseks

Mere lähedus ja soodne asukoht on pannud Merivälja ja selle lähiümbruse tugeva ehitussurve alla. Miljöö hoidmine tähendab ka iga elaniku valmisolekut olla tähelepanelik nii enda tegevuste kui ka naabruses toimuva osas ning võimalusel ka valmisolekut osaleda miljööd kahjustavates planeeringuvaidlustes.