Milleks Merivälja Selts annetusi kogub?

Merivälja Selts kogub annetusi, et Eesti ainsa Merivälja kogukonnaelu saaks toetada ka nende eesmärkide saavutamisega, mis vajavad rahalist tuge. Tänu senistele annetajatele suutsime edukalt tõrjuda ebasobivat planeeringulahendust Merivälja muulialal, tellida vajalikke ekspertiise, tasuda õigusabi eest ning toetada kogukonnaürituste toimumist. Samuti on tänu annetajatele saanud selts tasuda jooksvate kulude eest raamatupidamise teenuse tellimisel ning seltsi kodulehe platvormi eest. Iga annetus oli väga suureks toeks! Aitäh!

Merivälja Seltsi ajalugu on sama pikk kui Merivälja ajalugu. Merivälja asum on peagi saamas 100 aastaseks. Läbi ajaloo on Meriväljal alati selts olnud ning seltsil on Merivälja ajaloos olnud oluline roll. Soovime, et tänase Merivälja Seltsi roll Merivälja asumile oleks sama tähenduslik kui kunagi. Usume, et kogukondlik ühte jalga astumine teeb meie asumielu tugevamaks, kodud kaunimaks ning näod rõõmsamaks.  Meie kõigi kohustus on ka Merivälja pärandi ja asumi tekkeloo kogumine ning edasiandmine. Sageli just need taustateadmised teevad  meid paremini mõistetavaks ning ideaalid asumi suhtes saavad sarnasemaks. Merivälja Selts püüab sellele kaasa aidata, et kogukondlik pärand oleks kõigile elanikele kättesaadav ning et asumi järjepidevus jätkuks. See on sillaks meie koduni!

Annetuse saad teha Merivälja Selts arveldusarvele EE102200221066831610. Ülekandele kirjuta selgituseks kindlasti “annetus”.
Nii on kindel, et saad sellelt summalt tulumaksu tagasi.

Kui palju raha on Seltsil vaja?

Seltsi eesmärgiks on koguda nii palju annetusi, et kombineerides seda muu toetusega (nt projektidest) ning vabatahtliku tegevusega saaksid seltsi  suuremad või väiksemad eesmärgid ellu viidud. Seltsi eesmärgid saavad olema aga just nii suured või väikesed, kuivõrd need kombinatsioonid seda võimaldavad. Mõnikord võib see olla üksnes väike vaheeesmärk teel suurema eesmärgi saavutamiseks.

 

Kuidas toetada Seltsi tegevust?

Seltsi tegevust saab toetada eelkõige vabatahtliku tegevusega. Vabatahtlikud tegevused oma ala asjatundjatelt ning innustatud elanikelt on kõige suuremaks abiks, mida raha eest osta ei saa. Siiski on sageli vaja vabatahtliku tegevustulemuse lendulaskmiseks väikest toetust ka rahas. Raha on kergem anda kui vaba aega. Kui Sa annetad meile näiteks 10€, siis oled suutnud loobuda 5 liitrist kütusest ja sõidad ehk selle asemel jalgrattaga, ent oled sellisel viisil aidanud suure südamega kaasa meie asumielu edendamisele. Iga väike annetus on meile suureks abiks ja annab kokku uusi võimalusi. Merivälja asumis on  ligikaudu 3000 elanikku. 

 

Merivälja Selts järgib annetuste kogumise hea tava. Meile annetades võid olla kindel, et kasutame Sinu toetust just nendes tegevustes, kus lubatud. Oleme ausad, läbipaistvad, avatud ja kättesaadavad.

KUIDAS ANNETADA?

Merivälja Selts on tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas, mis tähendab, et meile tehtud annetused saab füüsiline isik oma maksustatavast tulust täielikult maha arvata. Juriidilised isikud saavad annetusi ja kingitusi maksuvabalt teha teatud piires.

Annetuse saad teha Merivälja Selts arveldusarvele EE102200221066831610. Ülekandele kirjuta selgituseks kindlasti “annetus”. Nii on kindel, et saad sellelt summalt tulumaksu tagasi.