Blogi

Armsad kogukonna liikmed ja toetajad!

Suur aitäh kõigile, kes said vastu võtta meie kutse osaleda Merivälja ja Mähe ning laiemalt kogu Pirita tänuüritusel. Kuid tänu väärite igal juhul ka kõik Teie, kes te ei saanud 20. augusti üritusel osaleda, sest olete olnud väga-väga olulised meie kogukonna hea käekäigu tagamisel!

Idee korraldada kogukonna tänuõhtu küpses meie peades juba mõnda aega. Sest inimesi, keda tänada, on palju! Ühelt poolt oli ürituse mõte Teid kõiki tänada, teisalt ehk ka omavahel tutvustada ja seeläbi kogukonnale mõnusat jõudu ja häid ideid juurde lisada.

Meid oli kaunil suveõhtul mitmetest Pirita asumitest – Meriväljalt, Mähelt, Sompast, Maarjamäelt, Lepikust , kuid ka Viimsist ja Miidurannast. Kohal oli suur osa lähiümbruse aktiivsetest inimestest. Meie seas on märkajad, kes näeb viga või murekohta, seal ulatab abikäe. Meil on toetajaid nii mõtete kui rahaga. Paljud teist on pannud oma õla alla, et aidata tasuda õigusabi kulusid muuliala vaidluses. Meil on aktiivseid kodukohvikupidajaid ja meil on hea meel, et kodukohvikute korraldus on nii toredasti lendu läinud ja üha nooremad inimesed tahavad korraldada seda toredat üritust. Meil on Merivälja kooli vanematekogu ja hoolekogu aktiivsed liikmed. Meil on palju häid inimesi. Erilisi inimesi.

Loodame, et kohtumisest sünnib palju head sünergiat ja uusi võimalusi ning koostöökohti ja ideid, et meie kõigi elu oleks ikka toredam ja parem Pirital ja Viimsis!

Selleks, et üritus õnnestuks, panid oma õla alla Mähe Selts ja Erik Vest,  Merivälja Aedlinna Seltsi liikmed Edward Ekker, Jaanus Kroon, Maria Kroon, Kaja Jakobson, Janika Tüür, Helena Lillemäe, Lauri Sild, Marko Levo, Siim Sildnik ja Helen Mandel.  

Soovime tänada ka kõiki neid külalisi, kes kogukonna üritusel sõna võtsid või muusikaga tervitasid – täname Teid Ants Sild, Lauri Hussar, Riin Alatalu, Georg Merilo, Haldi Leinus, Viktoria Tuulas, Kelly Uustani, Kusti Lemba, Meeri ja Kevin Pajula ning Liisu Jallai!

Lisame ka fotogalerii meenutuseks toredast õhtust…

Edasivaate osas me tooksime välja, et seltsidele on oluline tegevus kooli ja lasteaia ning asumis vaba aja veetmise võimaluste tugevdamise kõrval Merivälja muuliala lahendus, mis tooks esile koha eripära. Meie järgmise aasta olulisemad tegevused on Merivälja muuli kui kohamärgi toetus ning osalemine muuli planeeringumenetlusprotsessis. Muuliala vaidlus on kestnud pikalt, palju on saavutatud ning kõigest olulisest detailideni on võimalik saada ülevaade seltsi kodulehelt. Kuid kõige olulisem on, et vaidluse asemel oleme jõudnud täna punkti, kus me teame ka väga hästi, millise lahenduse poolt me oleme – siinkohal eriline tänu kogukonna elanikule Ursula Sõberile, kes oma akadeemilise töö raames Kunstiakadeemia Kunstikultuuri teaduskonna Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas lõputöös tegi ettepanekud Merivälja sadamakai reisijate laeva- ja bussiootepaviljoni maastikuarhitektuurse ansambli osana kaitse alla võtmiseks ning kultuurimälestiste registrisse kandmiseks, samuti ettepaneku Merivälja aedlinna miljööväärtusliku ala kaitsepiiride laiendamiseks. Samuti eriline tänu kõigile kultuuri ja loomeinimestele, kes seltside poolt algatatud toetusavaldust nende plaanide elluviimiseks omalt poolt toetasid. 

Samuti oleks oluline koos mõelda, mis võiks saada Merivälja kaupluse endistest ruumidest –  kuidas saavutada seda, et  nendest oleks  kogukonnale kasu  kasuliku teenuse-tegevuse jaoks. Oleme teinud ettepaneku sinna raamatukogu või vaba aja keskuse vms jaoks, kuid nende tegevuste ja mõtetega tuleks nüüd edasi minna… Meriväljale vajalikke teenuseid on palju! Samuti on meile oluline Merivälja keskplatsi loomine kauniks kogukonna keskuseks ning Merivälja pargi hoidmine ja kasutusvõimaluste suurendamine.

Ja kooli ja lasteaia tegevuste ning ruumiprobleemide lahendamise toetus on nii endastmõistetav, et sellest ei hakkaks pikemalt kirjutamagi. Vahel on raske piiri tõmmata, mis on kooli/lasteaia toetus ja mis kogukonna toetus, kuna pered ja inimesed, kelle heaks koos toimetame, on ikka ühed ja samad. Kooli vilistlaskogu tahaks loomist, otsime inimest, kes selle ära teeks! Oleme väga rõõmsad, et koolil ja nüüd ka lasteaial on võimekad ja südamega juhid, kes kogukonnaga ühte jalga astuvad! Usume, et tugev lasteaed ja kool ongi kõige olulisem, mis meie kogukonda ühtsena hoiavad ja paremaks teevad. Jõudu Teile Greta ja Kairi!

Seltside tegevustega saab end kursis hoida seltside kodulehekülgede kaudu www.merivaljaselts.ee ja www.maheselts.ee  Kui tunnete, et soovite toetada seltse rahaliselt, saab seltside kodulehekülgedelt ka vajalikud andmed ülekande tegemiseks. Jätkuvalt ootame uusi liikmeid ja häid mõtteid! Liitugem ka  „Merivälja“ ja „Pirita Inimesed“ sotsiaalmeedia gruppidega!

Peatsete kohtumisteni Maarjamäe laadal 29 augustil, Merivälja kodukohvikute päeval 30. augustil ning Mähe seltsi suurüritusel „Pirita sügisjooks“ 20. septembril.

Veelkord suur aitäh kõigile, et oma osavõtlikkusega meie kõigi jaoks olemas olete!

Külli Kroon, Lembe Levo ja Erik Vest