Seltsi toetus kogukonna esindajatele KOV valimistel 2021

Meie enda kogukonna ja seltsi tegevusega seotud inimesed kandideerisid 2021 kohaliku omavalitsuse valimistel, et tuua kogukonnale värskeid tuuli ja olla käepikenduseks kogukonna soovidele ja vajadustele. Varasemalt on meie kogukonna esindajad kandideerinud Tallinna kohalikel valimistel nii üksikisikuna kui ka valimisliidu nimekirjas, paraku ei ole see andnud kogukondadele võimalust end tugevamalt nähtavaks teha, kuivõrd eraisikute toetusel baseeruv valimisliidu eelarve moodustab vaid 1-2% suuremate erakondade kampaaniaeelarvest. Siiski on palju toetajaid üle Tallinna, kes usuvad, et omavalitsust ei pea juhtima poliitilised tagatoad ning koduseid küsimusi ei pea lahendama maailmavaatest lähtuvalt.

2021 otsustasid Merivälja Seltsi ja Mähe Seltsi tegevusega seotud Merivälja-Pirita kogukonna inimesed kandideerida erakonna nimekirjas. Eesti 200 on uus erakond, kuid nad on selgelt väljendanud tahet, et otsustusõigus tuleb tuua elanikele lähemale ja Tallinna tsentraalne juhtimine peab osaliselt muutuma kogukondadele lähedasemaks. Just kaasamise puudumine või selle formaalsus on olnud senises koostöös kohaliku omavalitsusega kõige suuremaks probleemiks.

Nägime, et seda on võimalik paremaks muuta. Pirita tugevuseks on tugev kogukond, kuid seni ei ole poliitilised erakonnad osanud seda tugevust mingil moel Pirita kasuks pöörata. Uskusime, et on võimalik tuua muutust suhtumises inimeste initsiatiivi ja muredesse!

 

Usume, et parem koostöö Pirital kõigi erakondade vahel, ka linnavalitsuse ja linnaosakogu vahel, on võimalik! Me mööname, et sugugi kõik pole olnud vale ja halb, vastupidi, tehtud on ka mitmeid uusi ja häid algatusi, Pirita heakorras on palju muutunud! Meriväljale sadama ja ärihoone rajamise vaidluses sai kogukond Pirita linnaosavanematelt osavõtlikkust ning toetust! Kuid Pirita vajab ka strateegilist vaadet ja selles suunas päriselt liikumist. Iga järgnev valimistsükkel ei peaks kaasa tooma järjepidevuse kadumist ja senise unustamist, Pirita kõige olulisemate väärtuste marginaliseerumist! Pirita on imeline paik, kus on kõik võimalused ideaalseteks elutingimusteks – mets, meri, rand ja loodus, kui vaid oskaksime seda hoida! Ja meie lapsed peavad saama Pirital parima hariduse!

Meie kogukonnast kandideerijad on aktiivselt löönud kaasa nii lasteaedade kui koolide hoolekogude töös, toonud jõuliselt esile teemad Pirita haridusmaastiku edendamiseks. Nad on osalenud Pirita detailplaneeringute ja teeprojektide aruteludel. Nad hoolivad Piritast ja püüavad edendada kogukondlikku suhtlust! Tegemist ei ole superinimestega, vaid oma ala asjatundjatega, eelkõige aga Pirita hea käekäigu suhtes tundlike inimestega! Eesti 200 võimaldas neile vabad käed esindada piritalasi just nii hästi kui nad oskavad, kohustust erakonna liikmeks astuda ei olnud.

Ise on nad öelnud: “Näeme, et kõike seni tehtut ja palju uut saame tulevikus ellu viia ka ilma erakonna liikmeks olemiseta, kuid iga meile antud hääl on tunnustuseks seni tehtule! Võite kindel olla, et need hääled ei lähe kaotsi, sest need jäävad ka edaspidi kogukonna häälteks, mida heal meelel võimendame nii Pirita linnaosakogus kui linna volikogus!”

2021 toetas Merivälja Selts kohaliku omavalitsuse valimistel Erik Vest, Lembe Levo, Toomas Uibo, Lilian Erm ja Edward Ekker kandidatuuri

Erik Vest

Lembe Levo

Toomas Uibo

Lilian Erm

Edward Ekker

Toomas Uibo - laulev lendur

Erik Vest - kogukonna ehitaja

Lembe Levo - kogukonna hingepeegel

Anna oma hääl

Tulemustest

Tulemustest:  2021 Pirita valimisaktiivsus oli  64,1% peale ja maagilisest 10 000 hääletaja piirist jäi “ainult” 700 puudu. Vaadates Pirita valimistulemusi, siis seal eristuvad teisest selgelt 3 esimest tulemust. Keskerakonna massiivne välikampaania tõi erakonnale ka edu. Sel korral saavutati Pirital parim tulemus läbi aegade ehk 29,2%. Võrreldes 2017 aastaga suurenes Keskerakonna toetus 5,4% protsendipunkti võrra. Samas, Pirital teise tulemuse teinud Reformierakond saavutas nüüd 24,1% toetuse, mis on võrreldes 2017 aastaga 10,2 protsendipunkti võrra vähem.  Pirita nimekirjade uustulnuk Eesti 200 tegi väga soliidse tulemuse saavutades 18,6% piritalaste toetuse.

 

Pirital neljanda tulemuse ehk 10,3% teinud EKRE ületas natuke 2017 aasta 9,2% taset. Isamaa jäi aga nüüd oma 9,8% toetusega natuke alla 2017 aasta 11,3% tulemusel. Ka Sotsiaaldemokraatlik erakond pidi sel korral leppima väiksema toetusega ehk 5,9% võrreldes 2017 tehtud 8,9% tulemusega.

Kui nüüd vaadata, kuidas jagunesid Pirital väljajagatavad 7 volikogu mandaati, siis Keskerakond sai 2 mandaati, millest üks on isikumandaat Pirita linnaosavanemale Tõnis Liinatile. Teine mandaat oli ringkonnamandaat Tõnis Mölderile. 2 mandaati sai ka Eesti 200. Üks mandaat on Pirita ringkonnamandaat mis kuulub nimekirja parima tulemuse teinud Toomas Uibole. Teine mandaat on ülelinnaline kompensatsioonimandaat, mis kuulub Erik Vest´ile kui Eesti 200 ülelinnalises nimekirjas TOP-5-de kuuluvale isikule.

Reformierakond sai ühe ringkonnamandaadi, mis kuulub nende piirkonna esikandidaadile ja nimekirjas parima tulemuse teinud Heidy Purgale.

Tänu valimisnimekirja ülelinnalises nimekirjas kõrgel kohal asumisele sai Isamaa Pirita esinumber Sven Sester ja ka EKRE kandidaat Kairet Remmak-Grassmann samuti omale koha volikogus.

Ehk siis positiivne on see, et Pirital jaotati 2021  välja 7 mandaati. Merivälja/Mähe kogukond saab edaspidi oma sõna otse edasi anda Lembe Levo, Erik Vesti ja Toomas Uibo kaudu, seda nii Pirita Linnaosakogus kui Tallinna Volikogus! Erik Vest on täna Tallinna Volikogu liige, samuti Pirita Linnaosakogu liige ning Pirita Linnaosakogu planeerimiskomisjoni juht. Toomas Uibo on Tallinna Volikogu liige. Lembe Levo on Pirita Linnaosakogu liige ning Pirita Linnaosakogu revisjonikomisjoni juht ning Pirita Linnaosakogu hariduskomisjoni liige.

Sealt uurides saad üksikasjalikud ülevaated kogukonna esindajate osalemisest Pirita Linnaosakogu ning Tallinna Volikogu töös.