Kogukonna väliüritusteks telgi rentimise võimalus

Harjumaa Omavalitsuste Liidu kohaliku omaalgatuse programmi (KOP)  2021 taotlusvoorus sai Merivälja Selts rahastuse kolme väliüritust võimaldava telgi soetamiseks.  

Projekt on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist.

Telgid on kogukondlikuks kasutamiseks kõigile soovijatele, tingimusel, et neid heaperemehelikult kasutatakse ja et kasutamise eest tehakse panus kogukonnale. Kokkuleppel seltsiga saab panus olla rahaline või ka muu panus konkreetse teoga kogukonna või seltsi jaoks.
Telkide haldajaks ning nende korrasoleku ning kasutuse eest vastutajaks on Merivälja Selts.

Kogukonnale saavad telgid kättesaadavaks vastavasisulise pöördumise tulemusena Merivälja Seltsi poole ning rendilepingu sõlmimisega.

Merivälja Seltsi tegevus telkide rentimisel on kantud eesmärgist tugevdada kogukondlikku suhtlust. Telgid aitavad soojemal ajal välja tulla ka kogukondliku ruumi puudumise olukorrast ning aitavad säästa raha ja energiat igakordsel ruumide või telkide hankimisel ürituste korraldamisel. Soovime ja usume, et raha ja aja kokkuhoid loob täiendava motivatsiooni kogukondlike ürituste korraldamiseks.