Merivälja 99

 1.mail 2004 andis Merivälja Aedlinna Selts välja Merivälja 80. juubeli auks ajalehe.
Kui vaatame, siis probleemid on enamjaolt samad, mis 20 aastat tagasi.

Loodame, et Merivälja 100 sünnipäevaks toimuvad muutused paremuse poole.
Piirkond areneb koos kogukonnaga ja kogukonna soovitud suunas.