Merivälja Aedlinna Seltsil on uus nimi ja uus juhatus

Meil on hea meel teatada, et 19. jaanuarist 2022 on Merivälja Aedlinna Seltsil uus nimi Merivälja Selts. 

Täname kõiki, kes olid osavõtlikud üldkoosoleku läbiviimisel e-kirja vahendusel. Saime kõigi Teie abil toetuse uuele põhikirjale ning uuele juhatusele. Kogusime ka ligikaudu 2000 eurot liikmemaksude ja annetuste näol. Selle usalduse eest on Merivälja Aedlinna Selts väga tänulik!

 

Kokkuvõtvalt ka elanike vastustest seltsi küsimustikule.

Konkurentsitult olulisemana huvitas elanikke erinevad keskkonnateemad, planeeringud ja kohaliku miljöö hoidmine. Olulisena toodi välja ka kogukonnamaja/vabaajakeskuse vajadus, ajaloo kogumise huvi, keskplatsi loomise huvi.

Merivälja probleemkohtadena märgiti  õhureostust (ahjude ja prügi põletamine), liigseid ehitusmahte ja seda eriti rannaalal, haljastuse vähenemist, miljöö lagunemist, alleede kadumist, vaba aja veetmise kohtade nappust (eriti teismelistele), kontserdipaiga puudumist.

Ei soovita näha mereäärse ala täisehitamist.

Murekoht oli ka koolilaste liiklusturvalisus, parkimisprobleemid (eriti oma maja ees), avalike prügikastide vähesus, liikluskultuur, iganenud tänavavalgustus, õhuliinide visuaalne reostus, raudteeületuskohad.

Märgiti veel, et soovitakse, et naabrid teineteist rohkem tunneksid ja toimuks kohalik ringmajandus.

Tehti ka väga huvitav ettepanek oma kohaliku päikesepargi loomiseks.

Seega, Meriväljal  on teemasid, millega tegeleda! Kui vähegi aega ja pealehakkamist seltsi kaudu kogukonnaelu edendada, andke enda mõtetest ja initsiatiivist teada! Kindlasti saame koos rohkem kui üksinda!

Uus juhatus on väga laiapõhjaline ja koosneb 7 liikmest: Christin Liis Krass, Evelin Samuel-Randvere, Lilian Erm, Kai-Ines Nelson, Marleen Lobjakas, Külli Kroon, Jüri Kutsar ja Silver Sternfeldt.

 

Tänulikult Merivälja Aedlinna Seltsi juhatus 2017-2021 

Kaja Jakobson, Edward Ekker, Lembe Levo ja Külli Kroon