Merivälja Kooli juurdeehituse avamine / 11. jaanuar 2022

Kooli pidulikul avamisel pidas kõne kooli juurdeehituse projekti rahataotluse projekti meeskonda eestvedanud Lembe Levo

  1. jaanuaril 2022 lõppes üks etapp hullumeelsel sõidul Ameerika mägedel, mis kestis kolm aastat – valmis Merivälja Kooli juurdeehitus, mis poleks saanud kunagi teoks, kui….

 

…. mul on väga hea meel, et üks pikk konarlustega teekond on jõudnud sihtkohta, kus edasiliikumiseks on sihid selgemad ning tee siledam… Merivälja Kool on oma tegemistega tõepoolest otsekui ühes olulises vahejaamas. Oleme nüüd peatuses, kust vaatab vastu kaunis ja suuremate ruumidega kool. Oodates selles peatuses uut võimalust edasiliikumiseks, on hetk aega ka sulgeda silmad ja mõelda, et see ilus unistus on saanud teoks. Jah, tõesti unistus, sest tõsikindlat usku õppida füüsilises mõttes nõuetekohases koolikeskkonnas kõigile täna veel ei anta. Oleme vahejaamas, kus seljataha on jäänud peatused, milles mõnes tuli oodata väga kaua, mõnes tuli põhjalikult uurida sõiduplaani, mõnes teises sadas vihm otse lagipähe, kolmandas puhus tuul ja hakkas väga külm. Mõni peatusevahe tuli kohe päris kohe omal jõul minna, sest muud võimalust edasiikumiseks polnudki – kõik teed olid umbes.  Kuid õnneks korjati meid siiski poolelt teelt reele. 

Lõpuks jõudsime üheskoos  vahejaama, kus edasi viib juba sirgem tee ja moodsam sõiduvahend. Järgmiste peatuste nimed  võiksid olla parim kooliõu, parimad õpetajad ja parim tugi- ja huvisüsteem. Sest meie sihiks on lõpp-peatus, mille nimi on parim haridus kogukonnakoolist.

Kindlasti on meil nüüd suurepärane algus uuteks ja paremateks võimalusteks õppida. Õppida kogu Merivälja kooliperel ühes vahetuses.

Liikuda, vabamalt ja avaramas koolimajas, mis pole küll ehk lõpuni ideaalne, kuid väga kodune ja täidab peamised vajadused ning on ühtlasi palju funktsionaalsem ja kaasaegsem kui eales varem, seda enam, et Merivälja Kool on liikuma kutsuv kool. Ka arhitektuurne välisilme on nüüd ühtlasem ja sujub paremini kokku varasemalt ehitatuga.

On paslik heita pilk tagasi Merivälja Kooli juurdeehituse  protsessi algusele, mis on nõudnud põhjalikku pühendumust ja  juba alates 2018 aastast:

esmalt tuli kaardistada probleemid. Seda, et probleeme oli ja mitte vähe, saime tunda omal nahal, sest meie kõigi lapsed ju õppisid siin. Ja õnneks on lastevanematel üks kõigevägevama poolt antud omadus tahta ja soovida oma lastele parimat.   

misjärel analüüsisime  kitsaskohti  põhjalikult ja püüdsime neid vaadelda kogu linnaosa ja ka Tallinna lõikes, et näha tervikut ja mitte seista vastakuti kellegi tõdemusega, et näete asju üksnes enda mätta otsast. 

seejärel  süvenesime valdkonna uuringutesse ja kuulasime Pirita haridusjuhtide arvamusi ning koondasime oma seisukohad  kirjalikult, et  need selgemini ametnike  ette viia. Mõtlesime sealjuures nii  koolilastele, HEV lastele, õpetajatele kui ka haridusvaldkonna probleemidele tervikuna ning pakkusime välja konkreetsemaid lahendusi Piritale ja Meriväljale.

 

Mul on  olnud au olla esimeses peatuses esimene reisija. Kuid igas peatuses tuli meie teekonnale aina rohkem reisijaid juurde. Mul on tõeliselt hea meel, et olen saanud  kaasata nii rohkearvuliselt ülihäid mõttekaaslasi, kogukonnaliikmeid, spetsialiste, haridustöötajaid ja poliitikuid sel teel. 

Meie ühine soov on jätkuvalt kaasa rääkida haridusvõrgu kujundamisel nii Meriväljal kui Pirita linnaosas tervikuna, et siin kaasa aidata alus-, põhi- ja huvihariduse arengut puudutavates otsustes parimate valikute tegemisel. Sest me teame, et kõik ressursid on piiratud ja edasistes arengutes on parimate õpetajate tulek ja nende hoidmine ülioluline.

 

  1. Oleme tänulikud Vadim Belobrovtsevile, kes väisas mu kutsel Merivälja Kooli, sest sellest hetkest läks pall hoogsamalt veerema, samuti tema edasise kaasamõtlemise eest selles protsessis.
  2. Oleme tänulikud Tõnis Liinatile, kes lõi kaasa hoolekogu koosolekutel.
  3. Oleme tänulikud Tallinna Haridusameti ametnikele, kes meiega koos mõtlesid ning ei pidanuks paljuks meid ära kuulata.
  4. Oleme tänulikud kooli juhtkonnale ja eriti Kalju Oravale, kes leidsid lahendused piiratud ressurssidega tingimustes konkreetsemate valikute tegemisel.
  5. Oleme tänulikud linnapea Mihhail Kõlvartile, kes oli kõigi meie pöördumiste suhtes osavõtlik, mõistis kiiresti meie kohalike probleemide olemust ning toetas neid. 

 

Haridusametilt oli selge sõnum, et hange kuulutatakse nurjunuks.

Me kõik teadsime, et peale hanke toimumist olid ehitushinnad jõuliselt tõusuteel ja uue hankega tuleb hind veelgi soolasem ja viimase pöördumise eel tundus, et kogu senine töö  on vargsi libisemas käest. 4. märtsil 2021 pöördusimegi linnapea Mihhail Kõlvariti poole rahastuse leidmiseks, misjärel ta meie jaoks kiiresti aega leidis ja sama kiiresti lisarahastuse otsuse ka koostöös Vadim Belobrovtseviga tegid. 

 

Oktoobris  saatsime juba  reservfondi kasutamise palve, et välja vahetada kuue klassiruumi nõuetele mittevastavad valgustid, paigaldada ripplaed ruumide järelkaja kaotamiseks ja viimistleda koos niiskustõkkega koolimaja vana osa 1. korruse kuue klassiruumi, garderoobi, koridori ja söögisaali seinad, et kogu hoone võiks olla värske avamise päeval ja tervislik ning igati sobilik õppetööks. Ja saime taas jah-sõna ning lubaduse, et koolivaheajal tehakse asi teoks.

 

Suur aitäh kõigile ametnikele ja kooli juhtkonnale! Iseäranis maani kummardus aga minu kaasteelistele kohalikust kogukonnast, kellega koos selle sõidu ette võtsime:

Erik Vest, Külli Kroon, Eleri Kautlenbach, Annely Soosaar, Kristiina Püttsepp, Kai-Ines Nelson, Kadri Rannala, Tiina-Randma Liiv, Marge Aedna, Veljo Lobjakas ja Toomas Pikhof.

Ja töö ega unistused ei ole siin Meriväljal kaugeltki lõppenud: Teekond lõpppeatusesse veel kestab. Järgmises peatuses vaatab meile vastu juba uus lasteaiahoone ning meie teekonnale liitub veel kaasteelisi. 

Järgmiseks sihtideks on Merivälja Kooli haljastuse uuendamise projekti koostamine ja haljastuse ning mängualade uuendamine, unistuste järjekorras on Meriväljale oma  kogukonnakeskuse loomine, mis hõlmaks ka raamatukogu ja vabaajakeskuse funktsioone, samuti oma kauni keskplatsi loomine. Kõik see on küll esialgu jälle ainult meie unistuseks, kuid me tegutseme ja oleme õnnelikud, kui tegutsete meiega koos,  et lõpp-peatus – parim haridus kohalikust kogukonnakoolist, edaspidi ikka päriselt saabuks.

 

Aitäh kõigile, kes oskavad unistada, kes usuvad, et igaüks saab midagi teha, et parem oleks ja et kõige parem tulemus on teha midagi üheskoos – ametnikud, linnavõim, kooli juhtkond kogukond, lapsevanemad, hoolekogu ja vanematekogu. 

Erik Vest: “Meie tiim oli imeline ja üllatav oli see, et meie tiimis ei olnud ühtegi nõrka lüli.” 

Vadim Belobrovtsev: “Olete eeskujuks PR firmade lobistidele, sest tegite oma tegutsemisega neile kõigile silmad ette. Väga tublid!”