Merivälja Seltsi 2022 aasta tegevusaruanne

Seltsi eesmärkideks on kogukonna elukeskkonna parendamine ja keskkonnakaitse. Seltsi tegevusteks selle saavutamiseks on keskkonnakaitse edendamine, looduse, mere ja ranniku säästmine ja looduse kaitse, miljöö hoidmine ning eksponeerimine, pärandi kaitse ja ajaloo talletamine, heakorrale ja turvalisusele kaasaaitamine, hariduse, kultuuri ja looduhoiu edendamine, sh teadlikkuse tõstmine kogukondlikust identiteedist ja selle tugevdamine, aedlinliku elulaadi hoidmine, esteetilise arhitektuuri väärtustamine, kogukonnasuhtluse edendamine, kogukonna liikme poolt tehtu esiletõstmine jms.


Selts kaitseb võimaluste piires oma kogukonna huve Merivälja arengu määramisel, sh planeeringute ja projektide
koostamisel Meriväljal ja Pirital. Selts on ka keskkonnaorganisatsioon