Rubriigid
Uudised

Seltside esimene kohtumine Pirita uue linnaosavanema kt Kaido Saarniiduga

Seltside esimene kohtumine Pirita uue linnaosavanema kt Kaido Saarniiduga

Seltside esimene kohtumine Pirita uue linnaosavanema kt Kaido Saarniiduga, Pirita linnosakogus 11. juulil 2022.
Fotol seltside esindajatena Merivälja Seltsi juhatuse liige Silver Sternfeldt ja Mähe Seltsi juhatuse liige Erik Vest.

Hr Saarniit lubas seltsidega koostööd teha ja kogukonda kaasata ning Pirita randa senisest atraktiivsemaks muuta.

Loodame head koostööd!

Rubriigid
kodukohvikud

Merivälja kodukohvikud tulevad taas 2022

Merivälja kodukohvikud tulevad taas!

Populaarsed Merivälja kodukohvikud toimuvad kogukonna ja Merivälja sõprade rõõmuks ka 2022. aastal.

Merivälja kodukohvikud tulevad taas, juba seitsmendat korda. Augusti alguses saad siin tutvuda kodukohvikute infoga – saad lugeda, kus midagi põnevat toimub ja mille maitsvaga Merivälja perenaised Sind kostitavad.

Kodukohvikuid korraldab kogukonna aktivist Lembe Levo ja kodukohvikute registreerimisega tegeleb Merivälja Seltsi juhatuse liiga Marleen Lobjakas. Ava Sinagi oma kodukohvik kogukonnale ja naabritele. 

Ootame kõiki lahkeid naabreid ja külalisi taas augustikuu viimasel pühapäeval Meriväljale!

Oma koduväravate avamine ja kodukohviku loomine on väga oodatud. Palume Merivälja Seltsile tasuda sümboolne osalustasu 25 eurot ja registreerida oma kodukohvik hiljemalt 15. juuliks merivaljaselts@gmail.com

 

Rubriigid
Uudised

Loomestuudio Kass ja rebane

Meriväljal avas uksed loomestuudio Kass ja rebane

Rõõmsad uudised Merivälja inimestele. 2022 aasta algusest alates on Meriväljal avatud loomestuudio KASS JA REBANE, kus toimub palju põnevat. 
Merivälja kogukond lähedaseks!

Loomestuudio eestvedajat Evelin Samuel-Randveret teame kõik ilmselt eelkõige lauljana, kuid tegelikult on ta juba seitse aastat  tegelenud kirglikult keraamikaga. 

Loomestuudio Kass ja rebane toimuvad keraamikakursused, saab tegeleda mööbli tuunimisega, aga kamina ja küünaldega õdusas paigas saab pidada ka sünnipäevi nii keraamikaga kui ilma, korraldada meeskonnaüritusi, pidada loenguid, viia läbi kursusi või sõpradega aega veeta. Siit saad osta ka kunstivahendeid ja materjale ise katsetamiseks.

Info: evelin@box.ee või 56991111


Rubriigid
Uudised

Kogukonnaliige Eesti laulu poolfinaalis! Pöidlad pihku!

Kogukonnaliige Eesti laulu poolfinaalis! Pöidlad pihku!

Meie kogukonna üks tugevamaid ja tegusamaid alustalasid, verivärske Merivälja Seltsi juhatuse liige, mitmekülgne ja andekas, kuid samas nii õrn ja malbe Evelin Samuel-Randvere “Waterfall” Eesti laulu poolfinaalis. Hoiame pöidlad peos omadele!

Imeilus esitlus, õrnad ja kaunid haldjate kostüümid, lummav harmoonia!

Rubriigid
Uudised

Merivälja Aedlinna Seltsil on uus nimi ja uus juhatus

Merivälja Aedlinna Seltsil on uus nimi ja uus juhatus

Meil on hea meel teatada, et 19. jaanuarist 2022 on Merivälja Aedlinna Seltsil uus nimi Merivälja Selts. 

Täname kõiki, kes olid osavõtlikud üldkoosoleku läbiviimisel e-kirja vahendusel. Saime kõigi Teie abil toetuse uuele põhikirjale ning uuele juhatusele. Kogusime ka ligikaudu 2000 eurot liikmemaksude ja annetuste näol. Selle usalduse eest on Merivälja Aedlinna Selts väga tänulik!

 

Kokkuvõtvalt ka elanike vastustest seltsi küsimustikule.

Konkurentsitult olulisemana huvitas elanikke erinevad keskkonnateemad, planeeringud ja kohaliku miljöö hoidmine. Olulisena toodi välja ka kogukonnamaja/vabaajakeskuse vajadus, ajaloo kogumise huvi, keskplatsi loomise huvi.

Merivälja probleemkohtadena märgiti  õhureostust (ahjude ja prügi põletamine), liigseid ehitusmahte ja seda eriti rannaalal, haljastuse vähenemist, miljöö lagunemist, alleede kadumist, vaba aja veetmise kohtade nappust (eriti teismelistele), kontserdipaiga puudumist.

Ei soovita näha mereäärse ala täisehitamist.

Murekoht oli ka koolilaste liiklusturvalisus, parkimisprobleemid (eriti oma maja ees), avalike prügikastide vähesus, liikluskultuur, iganenud tänavavalgustus, õhuliinide visuaalne reostus, raudteeületuskohad.

Märgiti veel, et soovitakse, et naabrid teineteist rohkem tunneksid ja toimuks kohalik ringmajandus.

Tehti ka väga huvitav ettepanek oma kohaliku päikesepargi loomiseks.

Seega, Meriväljal  on teemasid, millega tegeleda! Kui vähegi aega ja pealehakkamist seltsi kaudu kogukonnaelu edendada, andke enda mõtetest ja initsiatiivist teada! Kindlasti saame koos rohkem kui üksinda!

Uus juhatus on väga laiapõhjaline ja koosneb 7 liikmest: Christin Liis Krass, Evelin Samuel-Randvere, Lilian Erm, Kai-Ines Nelson, Marleen Lobjakas, Külli Kroon, Jüri Kutsar ja Silver Sternfeldt.

 

Tänulikult Merivälja Aedlinna Seltsi juhatus 2017-2021 

Kaja Jakobson, Edward Ekker, Lembe Levo ja Külli Kroon

Rubriigid
Uudised

Merivälja Kooli juurdeehituse avamine 11. jaanuar 2022

Merivälja Kooli juurdeehituse avamine / 11. jaanuar 2022

Kooli pidulikul avamisel pidas kõne kooli juurdeehituse projekti rahataotluse projekti meeskonda eestvedanud Lembe Levo

  1. jaanuaril 2022 lõppes üks etapp hullumeelsel sõidul Ameerika mägedel, mis kestis kolm aastat – valmis Merivälja Kooli juurdeehitus, mis poleks saanud kunagi teoks, kui….

 

…. mul on väga hea meel, et üks pikk konarlustega teekond on jõudnud sihtkohta, kus edasiliikumiseks on sihid selgemad ning tee siledam… Merivälja Kool on oma tegemistega tõepoolest otsekui ühes olulises vahejaamas. Oleme nüüd peatuses, kust vaatab vastu kaunis ja suuremate ruumidega kool. Oodates selles peatuses uut võimalust edasiliikumiseks, on hetk aega ka sulgeda silmad ja mõelda, et see ilus unistus on saanud teoks. Jah, tõesti unistus, sest tõsikindlat usku õppida füüsilises mõttes nõuetekohases koolikeskkonnas kõigile täna veel ei anta. Oleme vahejaamas, kus seljataha on jäänud peatused, milles mõnes tuli oodata väga kaua, mõnes tuli põhjalikult uurida sõiduplaani, mõnes teises sadas vihm otse lagipähe, kolmandas puhus tuul ja hakkas väga külm. Mõni peatusevahe tuli kohe päris kohe omal jõul minna, sest muud võimalust edasiikumiseks polnudki – kõik teed olid umbes.  Kuid õnneks korjati meid siiski poolelt teelt reele. 

Lõpuks jõudsime üheskoos  vahejaama, kus edasi viib juba sirgem tee ja moodsam sõiduvahend. Järgmiste peatuste nimed  võiksid olla parim kooliõu, parimad õpetajad ja parim tugi- ja huvisüsteem. Sest meie sihiks on lõpp-peatus, mille nimi on parim haridus kogukonnakoolist.

Kindlasti on meil nüüd suurepärane algus uuteks ja paremateks võimalusteks õppida. Õppida kogu Merivälja kooliperel ühes vahetuses.

Liikuda, vabamalt ja avaramas koolimajas, mis pole küll ehk lõpuni ideaalne, kuid väga kodune ja täidab peamised vajadused ning on ühtlasi palju funktsionaalsem ja kaasaegsem kui eales varem, seda enam, et Merivälja Kool on liikuma kutsuv kool. Ka arhitektuurne välisilme on nüüd ühtlasem ja sujub paremini kokku varasemalt ehitatuga.

On paslik heita pilk tagasi Merivälja Kooli juurdeehituse  protsessi algusele, mis on nõudnud põhjalikku pühendumust ja  juba alates 2018 aastast:

esmalt tuli kaardistada probleemid. Seda, et probleeme oli ja mitte vähe, saime tunda omal nahal, sest meie kõigi lapsed ju õppisid siin. Ja õnneks on lastevanematel üks kõigevägevama poolt antud omadus tahta ja soovida oma lastele parimat.   

misjärel analüüsisime  kitsaskohti  põhjalikult ja püüdsime neid vaadelda kogu linnaosa ja ka Tallinna lõikes, et näha tervikut ja mitte seista vastakuti kellegi tõdemusega, et näete asju üksnes enda mätta otsast. 

seejärel  süvenesime valdkonna uuringutesse ja kuulasime Pirita haridusjuhtide arvamusi ning koondasime oma seisukohad  kirjalikult, et  need selgemini ametnike  ette viia. Mõtlesime sealjuures nii  koolilastele, HEV lastele, õpetajatele kui ka haridusvaldkonna probleemidele tervikuna ning pakkusime välja konkreetsemaid lahendusi Piritale ja Meriväljale.

 

Mul on  olnud au olla esimeses peatuses esimene reisija. Kuid igas peatuses tuli meie teekonnale aina rohkem reisijaid juurde. Mul on tõeliselt hea meel, et olen saanud  kaasata nii rohkearvuliselt ülihäid mõttekaaslasi, kogukonnaliikmeid, spetsialiste, haridustöötajaid ja poliitikuid sel teel. 

Meie ühine soov on jätkuvalt kaasa rääkida haridusvõrgu kujundamisel nii Meriväljal kui Pirita linnaosas tervikuna, et siin kaasa aidata alus-, põhi- ja huvihariduse arengut puudutavates otsustes parimate valikute tegemisel. Sest me teame, et kõik ressursid on piiratud ja edasistes arengutes on parimate õpetajate tulek ja nende hoidmine ülioluline.

 

  1. Oleme tänulikud Vadim Belobrovtsevile, kes väisas mu kutsel Merivälja Kooli, sest sellest hetkest läks pall hoogsamalt veerema, samuti tema edasise kaasamõtlemise eest selles protsessis.
  2. Oleme tänulikud Tõnis Liinatile, kes lõi kaasa hoolekogu koosolekutel.
  3. Oleme tänulikud Tallinna Haridusameti ametnikele, kes meiega koos mõtlesid ning ei pidanuks paljuks meid ära kuulata.
  4. Oleme tänulikud kooli juhtkonnale ja eriti Kalju Oravale, kes leidsid lahendused piiratud ressurssidega tingimustes konkreetsemate valikute tegemisel.
  5. Oleme tänulikud linnapea Mihhail Kõlvartile, kes oli kõigi meie pöördumiste suhtes osavõtlik, mõistis kiiresti meie kohalike probleemide olemust ning toetas neid. 

 

Haridusametilt oli selge sõnum, et hange kuulutatakse nurjunuks.

Me kõik teadsime, et peale hanke toimumist olid ehitushinnad jõuliselt tõusuteel ja uue hankega tuleb hind veelgi soolasem ja viimase pöördumise eel tundus, et kogu senine töö  on vargsi libisemas käest. 4. märtsil 2021 pöördusimegi linnapea Mihhail Kõlvariti poole rahastuse leidmiseks, misjärel ta meie jaoks kiiresti aega leidis ja sama kiiresti lisarahastuse otsuse ka koostöös Vadim Belobrovtseviga tegid. 

 

Oktoobris  saatsime juba  reservfondi kasutamise palve, et välja vahetada kuue klassiruumi nõuetele mittevastavad valgustid, paigaldada ripplaed ruumide järelkaja kaotamiseks ja viimistleda koos niiskustõkkega koolimaja vana osa 1. korruse kuue klassiruumi, garderoobi, koridori ja söögisaali seinad, et kogu hoone võiks olla värske avamise päeval ja tervislik ning igati sobilik õppetööks. Ja saime taas jah-sõna ning lubaduse, et koolivaheajal tehakse asi teoks.

 

Suur aitäh kõigile ametnikele ja kooli juhtkonnale! Iseäranis maani kummardus aga minu kaasteelistele kohalikust kogukonnast, kellega koos selle sõidu ette võtsime:

Erik Vest, Külli Kroon, Eleri Kautlenbach, Annely Soosaar, Kristiina Püttsepp, Kai-Ines Nelson, Kadri Rannala, Tiina-Randma Liiv, Marge Aedna, Veljo Lobjakas ja Toomas Pikhof.

Ja töö ega unistused ei ole siin Meriväljal kaugeltki lõppenud: Teekond lõpppeatusesse veel kestab. Järgmises peatuses vaatab meile vastu juba uus lasteaiahoone ning meie teekonnale liitub veel kaasteelisi. 

Järgmiseks sihtideks on Merivälja Kooli haljastuse uuendamise projekti koostamine ja haljastuse ning mängualade uuendamine, unistuste järjekorras on Meriväljale oma  kogukonnakeskuse loomine, mis hõlmaks ka raamatukogu ja vabaajakeskuse funktsioone, samuti oma kauni keskplatsi loomine. Kõik see on küll esialgu jälle ainult meie unistuseks, kuid me tegutseme ja oleme õnnelikud, kui tegutsete meiega koos,  et lõpp-peatus – parim haridus kohalikust kogukonnakoolist, edaspidi ikka päriselt saabuks.

 

Aitäh kõigile, kes oskavad unistada, kes usuvad, et igaüks saab midagi teha, et parem oleks ja et kõige parem tulemus on teha midagi üheskoos – ametnikud, linnavõim, kooli juhtkond kogukond, lapsevanemad, hoolekogu ja vanematekogu. 

Erik Vest: “Meie tiim oli imeline ja üllatav oli see, et meie tiimis ei olnud ühtegi nõrka lüli.” 

Vadim Belobrovtsev: “Olete eeskujuks PR firmade lobistidele, sest tegite oma tegutsemisega neile kõigile silmad ette. Väga tublid!”Rubriigid
Uudised

Liiklusturvalisus 2019-2021

Liiklusturvalisus 2019-2021

Kutsusime üles vanemaid peatuma mõnisada meetrit koolist kaugemal “Kõnnin koolini” märkidega tähistatud punktides, et lapsed saaksid jalgsi kooli tulla. Selle projektiga jõudsime nii Tallinna TVsse kui ERR AK uudistesse, rääkimata Tartu Ülikooli Liikumislabori auhinnast, mille andis üle president Kersti Kaljulaid.

Rubriigid
Uncategorized

Transpordiamet tunnustab, meriväljalased on osutunud nominentideks ja laureaatideks!

Transpordiamet tunnustab, meriväljalased on osutunud nominentideks ja laureaatideks!

Merivälja Seltsil on hea meel, et 2021 aastal märgati mitmeid meriväljalasi, kes panustasid liiklusturvalisusesse üle Eesti ja Tallinnas ning neid  tunnustati selle panuse eest.

Meie armas kogukonna liige Reet Linna ja saatesari Prillitoos sai Transpordiameti tunnustuse “Liiklusohutuse eeskuju 2021”, kes propageeris helkuri kandmist ja endi nähtavaks tegemist liikluses pimedal ajal. “Elame veel!”, lõpetab Reet tavapäraselt oma saate.

Sama suur rõõm on Kalle Klandorfi pärast, kes on samuti meie kogukonna pärjatud liige ja tema korraldas Tallinna linnas jalgrattakursusi noortele ja ehitas mitmetes lasteaedades liikluslinnakuid.

Kolmandana nomineeriti Merivälja Aedlinna Seltsi juhatuse liige ja Merivälja Kooli hoolekogu aseesinaine, Merivälja Kooli vanematekogu liige liiklusturvalisuse töögrupi juht Lembe Levo Liiklusohutuse vabatahtliku kategoorias.

Aitäh märkamise ja tunnustamise eest!

Väga tore, et liiklusturvalisus on meie piirkonna inimestele oluline.

Vaata Transpordiameti Liiklusohutuse tänuüritust:

Rubriigid
Uudised

Lumelinn veebruar 2021

Lumelinn 2021

I lumelinn Merivälja pargis – osales üle 100 lapse ja täiskasvanu nii koolist kui lasteaiast. Lisaks toimus lumekujude võistlus. Kõik osalejad said sooja suppi, teed ja vastlakukleid ning palju toredaid loosi auhindu, lisaks premeeriti kõiki osalejaid väärikate auhindadega, milleks oli värskes õhus matk või ekskursioon koos piknikuga vms.